Een digitale beschermengel: vanaf maart 2018 is eCall verplicht

Nieuwe auto’s moeten worden voorzien met het automatische alarmsysteem eCall vanaf 31 maart 2018. Wat is dit systeem, die levens moet gaan redden door heel Europa?

21.03.2018

eCall
Gratis online taxatie

Na een ongeluk is het vaak lastig voor de bestuurder als de betrokkene passagiers om de hulpdiensten te informeren. Dit kan worden veroorzaakt door stress of verwondingen. En dat terwijl een paar minuten het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Dat is precies waarom een nieuwe digitale beschermengel samen zal rijden met alle automobilisten van nieuwe voertuigen vanaf 31 maart 2018. Het systeem eCall zal direct na een crash een notificatie versturen naar de hulpdiensten om hen te assisteren naar de plaats van het ongeluk. Volgens de Europese commissie wordt er een schatting gemaakt dat het aantal sterfgevallen gemiddeld met 10 procent verlaagd kan worden. In dit artikel maken we alles duidelijk over de verschillende functies van eCall samen met de verplichtingen en problemen die er mee samenhangen.

1. Een snelle blik op eCall

Alle nieuwe auto’s moeten worden voorzien van het noodsysteem eCall vanaf eind maart 2018. De Europese Unie heeft besloten dat deze nieuwe verordening 2015/758 zal gelden voor alle nieuwe personenauto’s en lichtgewicht bedrijfswagens. Automobilisten maken zo kennis met het nieuwe systeem dat het aantal verkeersdoden in Europa met ongeveer 10 procent naar beneden kan halen.

eCall, een afkorting van noodoproepen, zal gelden in heel Europa. Bij een noodgeval zorgt het systeem voor spraakcommunicatie om combinatie met de alarmcentrale 112 en de dichtstbijzijnde hulpdienst. Het eCall-systeem maakt gebruik van mobiele telefonie en een satelliet om de plaats te bepalen. Zo wordt er belangrijke informatie over het voertuig, de passagiers en locatie bepaalt om de trigger in te schakelen voor het noodsignaal. Met deze informatie kunnen de hulpdiensten de aard van het ongeval in kaart brengen. Er wordt kostbare tijd bespaard door de automatische noodoproep, welke ook handmatig geactiveerd kan worden. Direct na het ongeluk wordt de informatie overgedragen, wat levens kan redden.

De doelstellingen van het eCall systeem

In totaal verloren 25.500 mensen hun leven op de wegen in 2016 in Europa. Daarnaast waren er 135.000 mensen zwaargewond geraakt. Ondanks dat deze getallen al jaren aan het zakken zijn, in Duitsland waren er maar liefst 3.177 sterfgevallen op de wegen in heel 2017. Europese wegen zijn daarom nog ver verwijderd van de zogeheten “Vision Zero” wat streeft naar een wereld zonder verkeersdoden en zwaargewonden. Dit is wat de Europese Unie motiveerde om de verplichte automatische noodoproepsystemen al in 2015 in te voeren. Doordat instanties voor gegevensbescherming en activisten protesten hielden werd er vertraging opgelopen. Met deze uitvoering hoopt de EU het volgende te bereiken:

 • Het aantal sterfgevallen in Europa moet met circa 2.500 per jaar omlaag.
 • Een effectievere en snellere zorg bij ongevallen in het verkeer.
 • Het verminderen van de ernst van verwondingen bij ongevallen met circa 15 procent.
 • Het verminderen van de reactietijd met 50 procent in landelijke gebieden en met 40 procent in stedelijke gebieden.

Europese wegen en automobilisten zullen voornamelijk profiteren van de laatste doelstelling, omdat het eCall-systeem dit probleem drastisch weet te verminderen. Op afgelegen gebieden duurt het vaak erg lang voordat de hulpdiensten op de hoogte worden gebracht van een ongeluk. De betrokkenen bij het ongeval zijn in veel gevallen niet in staat om de hulpdiensten in te schakelen om verschillende redenen, zoals bewusteloosheid, stress of letsel. De geautomatiseerde eCall zorgt ervoor dat de tijd wordt verminderd de tijd die nodig is om de eerste hulp op de hoogte te stellen.

De verplichting voor eerste hulp blijft bestaan
Automobilisten blijven verplicht om eerste hulp te verlenen, dat terwijl het eCall-systeem ook al om noodhulp vraagt. Er zitten twee redenen achter deze verplichting. Ten eerste, niet alle auto’s zullen na 31 maart zijn voorzien van de eCall functie aangezien deze alleen worden geïnstalleerd in nieuwe auto’s. Daarnaast blijven andere maatregelen naast de nooddiensten waarschuwen noodzakelijk, zoals het beveiligen van de plaats van het ongeval of het verlenen van eerste hulp aan gewonde personen.

Hoe werkt het eCall-systeem

Het eCall systeem werkt als een zogenaamd “slaapsysteem”. Dit betekent dat het alleen voor een telefoonverbinding zorgt nadat er feedback van de crash komt door de sensoren of handmatige activatie. Andere weggebruikers kunnen het systeem ook handmatig activeren wanneer ze een crash willen rapporteren. Het systeem contacteert de dichtstbijzijnde eerste hulpdienst of met het algemene alarmnummer 112.

hoe werkt ecall
 • GPS voor het bepalen van de exacte locatie
 • Apparaat voor locatierapportage
 • GSM-antenne voor het plaatsen van een noodoproep
 • Systeem om gegevens te verzamelen en verbinding tot stand te brengen
 • Handsfree module om contact te maken met passagiers
 • Een noodstroom voorziening in geval van uitvallen van de batterij
 • Een schakelaar om handmatig een noodoproep te plaatsen
 • Een controlelampje voor het identificeren van de functionaliteit van het systeem
 • Reddings overzicht met specifieke informatie over het voertuig
 • Botsingsensor voor het bepalen van de ongevalsomstandigheden

Nieuwe voertuigen zullen verschillende belangrijke functionaliteiten hebben die relevante informatie over ongelukken communiceren. Naast dat de sensoren zorgen voor een locatiebepaling, zijn ze ook van belang om de ernst van het ongeval te bepalen door bijvoorbeeld de inzet van de airbags te registreren. Op deze manier kunnen de reddingsdiensten zich voorbereiden op de ongevalssituatie, voordat ze op de plek arriveren. Bij de ideale situatie heeft het voertuig ook een knop om hulp te bieden bij pech onderweg.

Welke data wordt er verzonden?

De reddingswerkers moeten alles op de plaats van het ongeval zo goed mogelijk laten verlopen. Het vermogen om dat te doen hangt af van de informatie waar zij in worden voorzien. Het eCall systeem verzend daarom alle relevante gegevens en informatie. Zodra de elektrische noodoproep is geactiveerd, handmatig of automatisch, dan worden de volgende gegevens verzonden:

 • Voertuig locatie: De geografische breedte- en lengtegraad, alsook de laatste locaties van het voertuig in vergelijking tot de huidige ligging.
 • Besturingsgegevens: was het een automatische of handmatige activering, een test of een werkelijke oproep of de betrouwbaarheid van de positie.
 • De tijd van het ongeval en de rijrichting.
 • Voertuig Identificatie Nummer (VIN): 17-cijferig voor een eenduidige identificatie in overeenstemming met ISO 3779
 • Type van aandrijving: benzine, diesel, elektrisch of LPG
 • Het aantal passagiers op basis van het aantal veiligheidsgordels

Op dit moment wordt er geen informatie opgeslagen over de bestuurder of de eigenaar. Bij verkoop van het voertuig is het daarom niet nodig om de gegevens bij te werken van eigendom.

Wie wordt er op de hoogte gesteld van een eCall
Na een ongeluk verstuurt het eCall systeem alleen data naar het helpcentrum. Alleen de eigenaar van een voertuig kan het systeem zo configureren dat de fabrikant ook op de hoogte wordt gesteld van een ongeluk.

eCall en de discussie over gegevens privacy

De Europese Unie heeft regelingen goedgekeurd dat fabrikanten verplicht dat de technologie voor het eCall systeem altijd en permanent de verzamelde gegevens verwijderd. Ook de hulpdiensten mogen geen informatie doorgeven aan derden partijen zonder uitdrukkelijke toestemmingen van de eigenaar van het voertuig. Zoals hiervoor aangegeven werkt het eCall systeem alleen als een slaapsysteem. Het systeem zorgt er alleen voor dat er gegevens automatisch worden doorgespeeld nadat er daadwerkelijk een ongeval heeft plaatsgevonden. Tegenstanders van het systeem vrezen echter dat dit een volgende stap is richting richting volledige traceerbaarheid van automobilisten en een uitgebreide monitoring structuur. De tegenstanders zijn verontrust over het feit dat de strenge privacywetgeving van de Europese Unie alleen van toepassing is op het eCall systeem.

De introductie van het eCall systeem zorgde voor een hevig debat over gegevens privacy. Dit veroorzaakte de vertraging die het systeem bij de introductie in 2015 heeft opgelopen. Ook in de zalen van het EU-parlement woedde een fundamenteel debat over de gegevensprivacy. Critici beschouwen het systeem namelijk als een potentiële bedreiging voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Dat komt doordat fabrikanten en verzekeraars grote interesse hebben in dergelijke informatie. De grootste vrees is dat er commerciële diensten als nevenactiviteit worden aangeboden van het eCall-systeem. Dit wordt bedreigd doordat de aanvullende diensten een permanente verbinding met het internet tot stand brengen. Automobilisten die het belangrijk vinden om zulke risico’s te voorkomen die zullen bij het basis eCall-systeem moeten blijven, welke alleen verbinding maakt na een ongeval, ongeacht de omstandigheden.

Eisen van de Duitse autoclub ADAC De voorstanders van gegevensprivacy verwachten ook steun te krijgen van de automobielclub in Duitsland, de ADAC, bij het opstellen van een effectievere regelgeving. De ADAC stelt namelijk de volgende eisen:

 • Een strikte naleving van de Duitse als internationale gegevensbescherming.
 • Gegevens mogen alleen verzonden worden bij een ongeval.
 • De verstuurde gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden van de eerste hulp.
 • Gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of door worden gespeeld aan derden.
 • Eigenaren van voertuigen moeten expliciet instemmen met de overdracht van de gegevens.

Zal het mogelijk zijn om het systeem te deactiveren

Deactivering van het systeem is vrijwel onmogelijk doordat deze een fundamentele verbinding heeft met het systeem en andere voertuigsystemen. Elke functie die het mogelijk maakt om het systeem te deactiveren zal andere systemen in het voertuig juist verstoren. Het eCall-systeem zal ook vast onderdeel worden bij inspecties van het voertuig. Wanneer het voertuig wordt gekeurd en het eCall-systeem niet functioneert naar behoren dan kan deze worden geweigerd van de openbare weg. Ook kan het zelfs de dekking bij een verzekeraar ongeldig maken wanneer er bij een ongeluk wordt ontdekt dat het systeem is gedeactiveerd.

Moeten bestaande voertuigen achteraf worden voorzien van het systeem?

Bestaande voertuigen zijn niet verplicht om te upgraden, omdat deze voorschriften alleen van toepassing zijn op nieuwe voertuigen. Automobilisten die zich wel op hun gemak voelen met het systeem die kunnen er alsnog voor kiezen. Het eCall-systeem kan namelijk gemakkelijk worden geïnstalleerd via de sigarettenaansteker of via de OBD2-interface.

OBD2
De board diagnose inspecteert alle systemen in een voertuig en geeft waardevolle informatie bij reparaties. Bij alle voertuigen in Europa is sinds 2004 het OBD2-systeem geïnstalleerd. Deze interface biedt meer informatie dan alleen gegevens over de emissie en motor foutpercentages. Het kan namelijk ook worden gebruikt om het noodoproepsysteem te installeren.

Sommige oplossingen zijn erg duur, terwijl er andere zijn die al kleine ongevallen melden bij de verzekeraar. Daarom is het belangrijk om de kosten en de voordelen en nadelen naast elkaar te leggen in hierop een beslissing te maken. In de volgende tabel is een overzicht te zien met het belangrijkste kenmerk van het eCall-systeem, de melding dienst voor ongevallen voor verzekeraars en de automatische noodoproep. De aanschaf- en onderhoudskosten verschillen sterk.

eCall

 • Aankoopkosten: geen
 • Onderhoudskosten: Verschilt tussen fabrikanten
 • Type communicatie: SIM
 • Voorwaarden: Galileo en GSM, antenne, besturings apparaat
 • Handmatige noodoproep: ja
 • Contractuele verplichtingen: nee
 • Gebruikers: 1

Ongeval meldservice

 • Aankoopkosten: geen
 • Onderhoudskosten: Jaarlijkse bijdrage van gem.. € 9 – 40
 • Type communicatie: Bluetooth
 • Voorwaarden: Sigarettenaansteker (12-volt), smartphone app
 • Handmatige noodoproep: ja
 • Contractuele verplichtingen: ja
 • Gebruikers: < 5

Automatische noodoproep

 • Aankoopkosten: gem. € 119 – € 1,000
 • Onderhoudskosten: Jaarlijkse bijdrage van. € 0 – € 80
 • Type communicatie: Bluetooth
 • Voorwaarden: OBD2 interface, smartphone app
 • Handmatige noodoproep: doorgaans
 • Contractuele verplichtingen: gedeeltelijk
 • Gebruikers: 1 – onbeperkt

Voorspelling: eCall, de elektrische redder in nood

Elke nieuwe auto zal vanaf april 2018 een nieuwe beschermengel in de auto geïnstalleerd hebben. Dit systeem zal in geval van een ongeval direct om hulp vragen. Doordat het handmatig of automatisch data verzend voldoet het systeem aan alle eisen om aan de EU doelstellingen te voldoen. Door snellere en effectievere hulp moet het aantal verkeersdoden met circa tien procent omlaag worden gebracht. Daarnaast zal het systeem het aantal ernstige verkeers verwondingen ook drastisch omlaag brengen. Eigenaren van voertuigen moeten nog steeds goed kijken naar het systeem voor de mogelijke gevaren van de privacy.

Het exclusieve gebruik van het systeem, zonder potentiële aanvullende diensten, geeft een veilige dienst aan passagiers. Er zijn strikte EU-richtlijnen die de bescherming van de persoonlijke gegevens garanderen. Het eCall-systeem geeft veel potentie om bij te dragen aan de veiligheid op de Europese straten. Dit door de snelste verbinding tot stand te brengen tussen de hulpverleners en de plaats van het ongeval.