Hoe wordt het koopcontract met wijkopenautos.be opgesteld?

1. Is het koopcontract van wijkopenautos.be een standaard contract?

Koopcontract

Ja, we gebruiken een standaard contract voor onze auto aankoop. Als u uw gebruikte auto aan ons verkoopt, dan stellen wij samen met u op op basis van het standaard contract het koopcontract op.
Op deze manier is het koopcontract van wijkopenautos.be optimaal afgestemd op elke verkoopsituatie. Op deze manier heeft u duidelijk overzicht van wat er allemaal in het contract staat.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Als u uw auto verkoopt als particulier, dan is de vrijwaring van aansprakelijkheid een heel belangrijk begrip voor u. Als dit ontbreekt in het koopcontract dan bent u aansprakelijk voor schade en defecten die al bestonden toen de auto werd overhandigd en draagt u de kosten hiervan.
Daarom is garantie in het wijkopenautos.be koopcontract vrijwel in de meeste gevallen uitgesloten.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, ook wel bedenktijd genoemd, is van toepassing op zogenaamde overeenkomsten op afstand. Overeenkomsten op afstand zijn contracten die online of buiten verkoopruimten gesloten worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een contract met een mobiele serviceprovider.

Als u uw auto verkoopt aan wijkopenautos.be dan gebeurt dit altijd in een van onze vestigingen bij u in de buurt. Het herroepingsrecht is hier dus niet van toepassing. Toch terugtrekken uit het koopcontract? Dat is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Hoe is terugtrekken uit het contract van wijkopenautos.be mogelijk?

Uzelf terugtrekken uit het koopcontract van wijkopenautos.be is in principe mogelijk als een van beide partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken die zijn opgenomen in het contract. Stel dat wijkopenautos.be de overeengekomen aankoopprijs niet zou betalen, zou dit een geldige reden zijn om het contract te beëindigen.

Laat uw auto nu taxeren: