Elektronisch rijden: milieustimulansen op de snelste rijstrook

Nu de eerste elektrische Tesla zijn baantjes door ons zonnestelsel trekt, kunnen we letterlijk zeggen dat de Engelse uitspraak “the sky’s the limit” ook voor e-auto’s geldt. Maar wat zijn de voordelen voor u, hier op aarde, de planeet die beschermd moet worden door de introductie van zulke duurzame alternatieven?

22.05.2018

Subsidie elektrische auto
Gratis online taxatie

De heftige strijd om subsidies

Er is veel te doen om elektrische voertuigen en de verschillende subsidies die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Sommigen zien in de verschillende belastingvoordelen en stimulatiemaatregelen een bodemloos gat van belastinggeld. Anderen verwelkomen dergelijke maatregelen en zien deze als noodzakelijk om de introductie van een echte innovatie op het Belgische wegennet mogelijk te maken.

Dat (volledig) elektrische auto’s een steuntje in de rug nodig hebben, is echter wel duidelijk. In een relatief klein land met een fijnmazig wegennetwerk zoals België is het aanleggen van een netwerk van oplaadpalen voor e-voertuigen allicht eenvoudige, alsnog blijkt de verandering zich niet vanzelf te voltrekken. Daarom stimuleert de Belgische overheid op allerlei manieren de introductie van deze nieuwe technologie.

De Belgische overheid heeft onlangs besloten bepaalde subsidiemaatregelen nog aantrekkelijker te maken, bij gebrek aan animo voor sommige (belasting)voordelen.

Deze stimuleringsmaatregelen zijn voornamelijk gericht op het ontlasten van weggebruikers. Ook zijn er verschillende premies beschikbaar die de aanschaf van een elektrisch voertuig aantrekkelijker maken. Deze maatregelen zijn gericht op zowel zakelijke- als privégebruikers. wijkopenautos.be heeft het volgende handige overzicht samengesteld voor u!

Aanschafsubsidie voor e-auto’s

De Vlaamse overheid ziet graag meer elektrische voertuigen op de weg. Daarom werd er in Januari 2016 een nieuwe premiemaatregel geïntroduceerd die gericht is op kopers van auto’s. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. De maatregel geldt alleen voor volledig elektrische voertuigen van de M of N1 categorie (gewone wagens en lichte bestelwagens). Sinds Augustus 2017 vallen ook particuliere leasewagens onder deze regeling. Daarnaast moet de auto ingeschreven worden op een adres in het Vlaams Gewest en dient deze ten minste drie jaar geregistreerd te blijven. Let op: een online registratie is daarnaast noodzakelijk om de premie aan te vragen.

De hoogte van de premie hangt af van de cataloguswaarde van de auto. Voor duurdere auto’s krijgt u dus minder subsidie. Het maximum premiebedrag bedraagt 4000€. Een mooi maar duur Tesla-model zal dus minder voordeel opleveren.

Belastingvoordelen

Vlaamse weggebruikers zijn per jaar een goede som kwijt aan verschillende belastingen en verzekeringen voor hun bolides. Ook hier hebben bestuurders van (volledig) elektrische of plug-in hybride voertuigen recht op verschillende voordelen, die aardig kunnen oplopen.

  • Voordelen voor bedrijven – Voor Belgische bedrijven (vennootschappen) is de 120% en 100% belastingaftrekregeling erg interessant. Volledig elektrische voertuigen en de meeste geassocieerde kosten kunnen voor 120% van de belasting afgetrokken worden. De elektriciteit echter voor slechts 75%. Plug-in hybrideauto’s kunnen volledig afgetrokken worden. De regelingen veranderen in 2018, dus het is raadzaam na te gaan hoe dit er de komende jaren uitziet.
  • Voordelen voor particuliere bestuurders van een “auto van de baas” – Rijdt u uw zakenauto ook voor privédoeleinden? Dan dient u een zogenaamde VAA (voordeel alle aard) bijtelling bij uw inkomstenbelasting op te geven. Bij de berekening van deze bijtelling wordt ook de CO2-uitstoot meegenomen, en voor volledig elektrische auto’s wordt het minimum CO2-percentage toegepast.
  • BIV – De Vlaamse overheid beschrijft de BIV als volgt “De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België.” Deze eenmalige kosten van deze BIV verschillen van een paar honderd euro to een paar duizend euro, afhankelijk van de CO2 uitstoot en het type brandstof.
  • Verkeersbelasting – Een woord waarop weinig Belgen zich verheugen kunnen. Dit weet de Vlaamse Overheid maar al te goed, dus een van de meest effectieve manieren om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren is het tegenmoet komen van bestuurders van zowel elektrische voertuigen, alsook plug-in hybride auto’s met een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer en waterstofauto’s (al zijn daar maar weinig van onderweg). Al deze voertuigen zijn vrijgesteld van verkeersbelasting in het Vlaams Gewest. In het Hoofdstedelijk Gewest betalen ze het minimumbedrag van 77,35€.

Loont de aanschaf van een elektrisch voertuig zich nu eigenlijk?

Elektrische voertuigen zijn duurder in de aanschaf en het vinden van een laadpaal of adapter is niet altijd eenvoudig. Veel bestuurders wachten dus nog even af voordat ze de overstap maken. Als u van plan bent om uw auto voor vijf jaar te gebruiken, kunt u zich echter verheugen op aantrekkelijke voordelen. U betaalt gedurende deze periode geen verkeersbelasting, u betaalt geen BIV bij het registreren van uw voertuig en u kunt ook nog een aantrekkelijke premie ontvangen van de Vlaamse Overheid.

De eenmalige BIV-korting levert u gemiddeld zo’n 500€ besparing op. Afgezet over vijf jaar is dit dus 100€ per jaar. De aanschafpremie bedraagt dan nog eens 2500€, oftewel 500€ per jaar over vijf tijd. En verkeersbelasting kan in België flink oplopen. U kunt de rekenhulp van de Vlaamse Overheid gebruiken. Uitgaande van een normale CO2-uitstoot en cilinderinhoud kunt u rekenen met 50€ per maand, oftewel nogmaals 600€ per jaar. Zo spaart u dus 1200€ per jaar, of 100€ per maand, in dit geval. Daarmee kunt u uw auto elke maand voltanken met stroom, voor zo’n 100 km per dag! (En dan is de besparing op brandstof nog niet meegenomen!)

Conclusie

Natuurlijk hebben elektrische auto’s een heel belangrijk streepje voor op conventionele voertuigen: u kunt met een gerust hart het gaspedaal intrappen, wetende dat u niet bijdraagt aan de vervuiling van steden en geen CO2 uitstoot. Daarnaast heeft Elon Musk zeer geschikt korte metten gemaakt met het stoffige imago van deze spannende technologie. En wellicht is de jaloerse blik van uw buurman of -vrouw u misschien ook wel wat waard!