Bonus-malussysteem: hoe profiteert u van schadevrije jaren?

Het is een mooie dag, u rijdt naar huis na werk. Plots trapt de auto voor u op de rem - BAM. Gaat dit u schadevrije jaren kosten? Of ligt de schuld bij de ander?

26.10.2018

Auto verzekering
Gratis online taxatie

Een verzekeraar neemt de kosten over voor schade die ontstaat aan uw auto tegen betaling van een premie. Om de hoogte van deze premie te berekenen, moet de verzekeraar een inschatting maken van de waarschijnlijkheid dat kosten ontstaan waar hij voor op moet draaien, bijvoorbeeld doordat er een ongeluk gebeurd is waar uw auto bij betrokken was. Eén van de factoren die hem helpen om zo’n inschatting te maken is naast zaken als leeftijd van uw auto en kenmerken van de bestuurder ook gegevens over (het ontbreken van) voorvallen in het verleden: de zogenaamde schadevrije jaren. Waarom handelt het zich hierbij precies, en hoe kunt u ze gebruiken om geld te besparen op uw verzekering?

1. Wat zijn schadevrije jaren en hoe beïnvloeden ze de hoogte van uw premie?

Schadevrije jaren – de naam zegt het al – verwijzen naar de jaren dat u schadevrij rijdt. Hoe meer schadevrije jaren, des te lager uw premie. Simpel toch? Zo eenvoudig als het klinkt, is het helaas niet helemaal. Hieronder leest u alles wat u moet weten over schadevrije jaren en het zogenaamde bonus-malussysteem.

Schadevrije jaren en het bonus-malusprincipe

De regeling met schadevrije jaren is gebaseerd op het bonus-malusprincipe. Volgens dit principe moet een persoon die een ongeval veroorzaakt worden gestraft, en iemand die voorzichtig rijdt en geen ongevallen heeft, beloond. Concreet toegepast op uw autoverzekering kan dit een flinke invloed hebben op de hoogte van de premie die u betaalt. De kortingen (bonus) kunnen oplopen tot wel 50% van de premie, omgekeerd kan het herhaaldelijk indienen van schadeclaims ervoor zorgen dat uw premie dubbel zo hoog wordt!

Berekening van uw bonus-malusgraad voor 1 januari 2004

Vóór 1 januari 2004 hanteerden alle autoverzekeraars in België hetzelfde wettelijke bonus-malussysteem. Hierdoor was de bonus-malusgraad (BM-graad), de relatie tussen de korting of de toeslag die u krijgt, bij alle verzekeraars gelijk. Het systeem was gebaseerd op 22 niveaus en iedereen begon op niveau 14 voor professioneel gebruik (100% van de premie) en op niveau 11 voor privégebruik (85% van de premie). Na ieder schadevrij jaar zakte u een graad op de ladder. Bij niveau 22, het hoogste niveau, betaalde u 200% van de standaard premie. Vanaf niveau 2 betaalde u slechts 54% van de normale premie. Dit was de maximale korting die u kon krijgen.

Berekening van uw bonus-malusgraad na 1 januari 2004

Nadat de Europese Commissie had bepaald dat het Belgische wettelijke verplichte bonus-malusstelstel strijdig was met de Europese verzekeringsrichtlijn voor de deregularisering van verzekeringen in Europa, heeft België op 1 januari 2004 het wettelijke bonus-malusstelsel afgeschaft. Alle autoverzekeraars kunnen nu hun eigen bonus-malussysteem hanteren. Kijk bij het afsluiten van een polis dus goed naar de invloed van schades op de bonus-malusschaal. Sommige verzekeraars bieden zeer gunstige polissen aan die na het intreden van het eerste geval van schade ineens fors duurder kunnen worden.

Let goed op de volgende (verplichte!) elementen bij het afsluiten van een polis:

 • Een lijst van duidelijk gedefinieerde factoren waarnaar gekeken wordt bij het bepalen van je beginpositie op de BM-schaal
 • Een lijst van duidelijk gedefinieerde factoren die invloed hebben op je BM-graad
 • Minimum en maximum bedragen of niveaus van de BM-schaal
 • De methode die de verzekeraar toepast om de verschillende bedragen van de BM-schaal te berekenen

Toch een schadeclaim?

Schade auto Wat gebeurt er nu concreet als u ondanks uiterste voorzichtigheid toch een schadeclaim moet indienen? Tot 1 januari 2004 hanteerden autoverzekeraars allemaal dezelfde regeling: één schadeclaim betekende één extra bonus-malusgraad. Tegenwoordig doen autoverzekeraars een beroep op de schadeattest om de relatie tussen korting en toeslag te berekenen.

Het schadeattest

Een schadeattest (voorheen bonus-malusattest) is een overzicht van de ongevallen die u in de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Als u een nieuwe autoverzekering af wilt sluiten, heeft u dit schadeattest nodig. Uw nieuwe verzekeraar zal zich op dit overzicht baseren om de hoogte van uw premie te berekenen. U kunt het attest op drie manieren bemachtigen:

 • U krijgt het van uw vorige verzekeraar nadat u uw polis opgezegd heeft
 • U krijgt het op verzoek van uw huidige verzekeraar
 • Schadeattesten die uitgereikt zijn sinds 1 april 2013 kunt u zelf inzien en downloaden op de website van CarAttest

Schades zonder negatieve effecten

De volgende soorten schade hebben doorgaans geen invloed op uw positie op de bonus-malusladder:

 • Schade die niet door u veroorzaakt is en die betaald wordt door de verzekering van iemand anders
 • Schade die u zelf betaalt
 • Schade die is veroorzaakt door omstandigheden die u niet zelf in de hand hebt, zoals hagel, storm, een aardbeving, een boom die op je auto valt… De definitie van deze omstandigheden is doorgaans precies vastgelegd door je verzekeraar, kijk dus goed naar de voorwaarden!
 • Schade die ontstaat na inbraak of joyriding
 • Schade die ontstaat terwijl u een gewond persoon vervoert
 • Schade die het directe gevolg is van een botsing met dieren

2. Schadevrije jaren bij leaseauto’s en tweede auto’s

Er bestaan speciale regelingen voor leaseauto’s en tweede auto’s waar u uw voordeel mee kunt doen voor de berekening van uw schadevrije jaren. Lees hier welke.

Schadevrije jaren bij leaseauto’s

Mocht u jaren in een leaseauto gereden hebben voordat u een eigen auto aanschaft, kunt u deze jaren mee laten tellen voor de verzekering van uw eigen auto. Daarvoor volstaat het een verklaring te vragen aan de leasemaatschappij. Mocht uw leaseauto geen eigendom zijn geweest van een leasemaatschappij, maar van uw werkgever, is het moeilijker om de jaren zonder schade te laten meetellen. Niet alle verzekeringsmaatschappijen accepteren een verklaring van uw werkgever waarin het aantal jaren zonder schade genoemd wordt. Het is daarom verstandig om ook een verklaring van de verzekeraar van uw werkgever bij te voegen.

Korting op je schadevrije jaren bij een tweede auto?

De meeste verzekeraars bieden een zogenaamde tweede gezinsautoregeling aan. Daarbij kunt u een tweede auto laten verzekeren voor dezelfde no-claim korting als voor de eerste auto. Mocht u een schade claimen voor een van de twee auto’s, heeft dit doorgaans geen invloed op de premie voor de andere auto. Er gelden vaak wel speciale bepalingen als u een tweede auto wilt meeverzekeren. Sommige verzekeraars hanteren een maximum kilometrage per jaar voor de tweede auto, andere accepteren alleen een tweede auto in de polis na een aantal jaar zonder schadeclaims of vanaf een bepaalde bonus-malusgraad. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Kortom

Zoals u inmiddels begrepen hebt, gaat het bij de berekening van uw schadevrije jaren niet om de hoeveelheid schade die u opgelopen heeft, maar om de hoeveelheid claims die u ingediend heeft. Denk dus goed na voordat u na opgelopen schade uw verzekering inschakelt. Vooral bij kleinere bedragen is het vaak op den duur voordeliger om de schade zelf te betalen. Vraag uw verzekeraar dus altijd naar de terugval op de bonus-malusladder voordat u een claim indient. Uw verzekeraar is verplicht u deze informatie op verzoek te geven. Maar de allerbelangrijkste manier om van het bonus-malussysteem te profiteren is natuurlijk zo min mogelijk schade op te lopen. Voorzichtig zijn en defensief rijden dus!