Een tweedehandswagen privé doorverkopen: hoe zit dat met garantie?

Over het algemeen wordt er geen garantie verstrekt op tweedehandsauto’s die privé doorverkocht worden. Alleen autodealers bieden deze aan.

Vaak verwarren mensen garanties op voertuigen met de wettelijke garantieplicht. Als een privépersoon een tweedehandsauto verkoopt, is een garantieregeling alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd wordt.

Dit is normaliter niet het geval. Een privéverkoper heeft dus niet te vrezen voor plotselinge garantie- of aansprakelijkheidsclaims. Lees verder voor alle overige informatie omtrent garantie bij het auto verkopen.

Taxeren
Afspraak maken

Online taxatie van uw auto

Vrijblijvende taxatie door een expert

Verkoop alleen als u dat wilt

1. Is een garantieregeling zinnig bij privéverkoop van een tweedehandsauto?

wettelijke garantie

Treedt er een defect op in een voorwerp tijdens gebruik? In dat geval kunnen kopers zich enkel beroepen op een garantie die vrijwillig verstrekt is door de verkoper of die ze zelf afgesloten hebben. Dit betekent ook dat een koper zichzelf goed indekt tegen defecten indien de verkoper of handelaar zich bereid verklaart het voorwerp na verkoop te repareren. Hier dient de verkoopbon als een garantiebewijs. Verkopen van tweedehandsauto’s door privépersonen vallen niet automatisch onder een garantieregeling.

Garantie bij het verkopen van een tweedehandsauto?

Het is niet raadzaam een tweedehandsauto te verkopen met garantie. Het risico dat uzelf loopt indien u een garantie verstrekt is namelijk enorm. De auto bevat talrijke niet-slijtvaste onderdelen. U kan uw auto volledig de hemel inprijzen tijdens de proefrit of prijsonderhandelingen zonder hiermee enige garantie te geven. Garanties dienen schriftelijk vastgelegd te worden in het koopcontract om geldig te zijn. Een koper heeft geen aanspraak op enige garantie die het gevolg zou zijn van mondelinge of andersoortige toezeggingen. Elke garantie moet expliciet geformuleerd en ondertekend worden. Anders bestaat er geen rechtskrachtige basis voor aanspraak op garantie.

Als kopers zich beroepen op een garantieregeling nadat ze een tweedehandsauto van een privéverkoper betrekken, beroepen ze zich op een koopovereenkomst zonder garantieregeling. Sommige kopers zullen zelfs proberen om hun contractpartner onder druk te zetten, terwijl ze geen aanspraak maken op enige garantieregeling. Als een privépersoon een tweedehandsauto verkoopt heeft de koper zelfs geen 14-daags recht op retour. De Belgische wetgeving vrijwaart enkel verkopers die de auto ook zelf fysiek overdragen van deze garantieverplichtingen. Onlineaankopen of aankopen op afstand vallen onder de zogenaamde regelgeving omtrent koop op afstand. Een autodealer of privéverkoper hoeft niet aan deze juridische verplichtingen te voldoen.

Als u een tweedehandsauto verkoopt heeft u waarschijnlijk geen zin om op te komen voor de reparaties van defecten die pas na de verkoop optreden. Kopers kunnen niet automatisch een juridische aanspraak maken op een vergoeding van defecten die ogenschijnlijk al voor de overdracht ontstaan zijn. Ook claims voor motorschade die kort na de overdracht optreden ontberen vaak juridische geldigheid. Het is belangrijk dat u als privéverkoper aangeeft de wettelijke garantie voor de vergoeding van defecten af te wijzen.

Het verkopen van een tweedehandsauto: de rechten en plichten

Privéverkopers dienen goed op te letten dat ze de juiste begrippen gebruiken om bepaalde garanties uit te sluiten. Ook is het uitsluiten van garantie niet afdoende om de verkoper te vrijwaren van de zogenaamde mededelingsplicht. Het is aan de koper om de auto goed te onderzoeken maar de verkoper dient eventuele defecten ook te goeder trouw mede te delen. Indien aangetoond kan worden dat dit niet het geval is, kan een verkoper alsnog aansprakelijk gesteld worden. Dit is echter een ingewikkeld, tijdrovend en duur proces waarvan de meeste kopers uiteindelijk afzien.

Er is een verschil tussen de wettelijke garantie en een garantieverzekering. Een garantieverzekering wordt afgesloten tussen een koper en een derde. Bij een privéverkoop is dit de enige werkzame garantieregeling. Een particulier heeft geen verplichting wettelijke garantie te leveren. Dit maakt het dus nog belangrijker voor de koper om aan zijn onderzoeksplicht te voldoen en mogelijke defecten al voor de koop vast te stellen.

2. Het uitsluiten van aansprakelijkheden bij het verkopen van een tweedehandsauto

De juridische situatie omtrent het uitsluiten van allerlei garanties voor defecten is aan verschillende interpretaties onderhevig. Daarom raden wij verkopers altijd aan elke vorm van wettelijke garantie (aanspraak op conformiteit) expliciet en schriftelijk uit te sluiten. Dit lijkt in de praktijk afdoende om de aansprakelijkheid voor defecten die bij de overdracht van de auto al voorliggen of binnen twee jaar na deze overdracht optreden uit te sluiten. Zo heeft u dus geen verdere plichten meer als verkoper!

U kunt hiervoor bijvoorbeeld een zin gebruiken als: “De koper besluit de auto te kopen in de toestand zoals deze bij de koop vastgesteld is”, of summierder simpelweg “gekocht zoals gezien”.

3. Makkelijkste manier van verkopen?

De meest betrouwbare partner voor het verkopen van tweedehandsauto’s? wijkopenautos.be natuurlijk! Bij ons kunt u elk voertuig, ongeacht merk, model en kilometerstand voor de beste prijs verkopen. Wij houden ook rekening met de manier waarop u uw auto wenst te verkopen.

wijkopenautos.be directe verkoop

Via onze directe verkoopdienst bieden wij u de mogelijkheid het voertuig aan ons te verkopen – snel, veilig en onder de beste voorwaarden! Zoek enkele gegevens op in uw autopapieren en laat de waarde van uw auto taxeren met onze online-rekenhulp. Maak een afspraak in een van onze vestigingen in Vlaanderen en onze auto-experts inspecteren uw auto in de garage. Zo kunt u uw auto gratis verkopen voor de hoogste prijs – elk model, binnen 24 uur!

Hoe onze klanten onze service beoordelen

Op voorhand een beetje bang maar snel en correct afgehandeld en een zeer goede prijs ontvangen!! Super vriendelijk onthaal.
BVBA D. | Herentals | Toyota Land Cruiser, 2014 28.09.2017
Super snel afgehandeld. Prijs ok. Zeer goed en leuk personeel. Een aanrader !
Bart V. | Antwerpen | Audi A3, 2006 30.08.2017
goede duidelijke uitleg en heel vriendelijk
peter d. | Antwerpen | Mercedes-Benz CLS-Klasse, 2006 01.08.2015

Gratis waardetaxatie in slechts één stap