Dieselauto direct verkopen of toch behouden?

Veel diesel eigenaren vragen zich af of zij dit jaar hun diesel auto moeten verkopen of op rijden.

Gratis voertuigevaluatie
in slechts 2 stappen

Dieselauto’s stoten (te) veel schadelijke stoffen uit, waardoor sommige modellen binnenkort uit verschillende binnensteden in België verbannen worden.

De interesse om een diesel te kopen daalt en dit jaar zien we weer meer tweedehands diesels aangeboden in België. Wat betekend dit voor u?

Bent u benieuwd wat uw diesel nog oplevert? Dan komt u naar wijkopenautos.be voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling! Na taxatie vertellen wij u de waarde en heeft u de mogelijkheid tot directe verkoop van uw auto.

Gratis een verkoopprijs online

Altijd een vestiging
dichtbij

Verkoop al binnen
24 uur

1. Diesel auto verkopen voordat rijverboden ingevoerd worden?

Diesel auto verbod

Tot nu toe voldeden diesel auto's altijd aan alle voorwaarden. Nieuwere dieselmodellen boden juist veel voordelen:

 • Zuinig en krachtig
 • Lange levensduur

Maar ook meer recente dieselmodellen lopen nu het risico onder bepaalde diesel auto verboden te vallen.

De ontwikkelingen gedurende de komende tijd zullen bepalen of het handig is uw diesel te verkopen of toch nog even te behouden.

De inwoners van binnensteden lijden al geruime tijd onder te hoge fijnstof-concentraties in de lucht. Al sinds 2010 geldt er een grenswaarde voor de stikstofdioxide-concentratie (NO2) in de Belgische lucht van 40 microgram per kubieke meter, afgeleid van de toepasbare EU-richtlijnen.

In vele steden liggen de jaarlijkse NO2-gemiddelden hier nog altijd boven. In België woedt daarom een discussie over rijverboden voor bepaalde dieselvoertuigen.

Naast de EU steunen ook veel stadsgemeenten de oproep voor rijverboden. Niet elke auto zal hiervan betroffen zijn, maar veel dieselautomobilisten vrezen toch dat in de komende jaren verschillende maatregelen getroffen gaan worden.

Welk diesel auto verbod staat ons te wachten?

Diesel auto verbod

Veel autobezitters vrezen nu dat ze niet meer overal kunnen rijden met hun nieuwe dieselvoertuigen.

Smogalarm

België hanteert een smogalarm bij teveel fijnstof in de lucht. Er wordt zo opgeroepen om zoveel mogelijk de auto thuis te laten en er wordt een snelheidslimiet van 90 km/u ingesteld.

In Duitsland is het smogalarm nog strenger dan hier. Daar wordt zelfs gesproken over een verbod: In de toekomst zullen diesel auto’s die niet minstens aan de emissiestandaard Euro 6 voldoen de stad niet meer in mogen op dagen waarop het zogenaamde smogalarm uitgeroepen wordt.

Als een dergelijk verbod goedgekeurd wordt door de lokale rechtbanken zullen plotseling vele dieselvoertuigen in Stuttgart af en toe uit de binnenstad verbannen worden.

Dit voorbeeld kan dan andere stadsregeringen inspireren soortgelijke maatregelen te nemen. Zo zijn mogelijke rijverboden ook in België zeker niet uit te sluiten.

Bij Euro 5 dieselauto’s die wel een milieusticker hebben gaat het helemaal niet om hoeveel vervuilende deeltjes ze uitstoten, omdat deze enkel meer stikstofdioxide dan andere voertuigen uitstoten.

Het fijnstofalarm in Stuttgart wordt afgegeven indien de weersomstandigheden erop wijzen dat slechte luchtkwaliteitswaarden vanwege het omhoog blazen van schadelijke deeltjes waarschijnlijk zijn en geeft dus niet per se het overschrijden van bepaalde grenswaarden aan.

Als we Stuttgart als voorbeeld nemen, zien we dus dat ook andere maatregelen dan alleen dieselverboden belangrijk zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gratis online taxatie

Niet in paniek raken, autobezitter!

Vanwege de heftige gevolgen voor voertuigbezitters - sommige zijn zeer nadelig - zal een politieke beslissing op landelijk niveau gemaakt moeten worden.

De Belgische regering voert op dit moment bijvoorbeeld gesprekken met de autobranche over bepaalde voorwaarden die aan het doorvoeren van rijverboden gesteld worden.

Deze discussies gaan ook over hoe het uiteindelijke doel, betere lucht, ook los van rijverboden, in grote steden bereikt kan worden. Mogelijke maatregelen omvatten software-updates voor nieuwere dieselmodellen en aantrekkelijke inruilpremies die autofabrikanten beloven voor oudere modellen.

Oude diesel auto's stoten veel schadelijke stoffen uit. Deze zullen dus van de straat gehaald moeten worden. Software-updates zijn veelbelovend voor jongere dieselmodellen – deze beperken de uitstoot van schadelijke stoffen –, hetgeen weer meer zuinige diesels in het verkeer kan betekenen.

Ook bepaalde financiële lokkertjes, zoals een milieubonus voor hybride- of volelektrische-auto’s kunnen een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk is het doel de dieselautobezitters zo min mogelijk voor de kosten op te laten draaien.

Tot nog toe was het vanuit economisch alsook technologisch oogpunt onmogelijk om dieselauto’s dusdanig te updaten dat een Euro 5 een Euro 6 diesel wordt. Ondertussen werken de fabrikanten, samen met leveranciers, aan praktische oplossingen.

2. Welke diesel auto’s zullen gevolgen ondervinden?

Vooral auto's met een Euronorm lager dan een Euro 4 diesel worden met een sneltempo overal geweerd. Euro 4 diesel auto's mogen nog overal rijden en de Euro 3 diesel mag alleen in een LEZ als er een roetfilter aanwezig is.

Hieronder vindt u een overzicht van de diesel auto verboden:

Voor welke diesel auto’s geldt het dieselverbod?

 • Euro 6d: Toegestaan
 • Euro 6a, 6b, 6c, 6d-temp: Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 september 2027
 • Euro 5: Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
 • Euro 4, Euro 3 met roetfilter: Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
 • Euro 3 zonder roetfilter: Geen toegang of onder voorwaarden
 • Euro 2: Geen toegang of onder voorwaarden
 • Euro 1: Geen toegang of onder voorwaarden
 • Euro 0: Geen toegang of onder voorwaarden

Volgens de nieuwe testprocedure in België moeten diesels vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de emissiegrenswaarden van een Euro 6 diesel. Dat betekent dat zij in reëel verkeer niet meer dan 120 mg/km NOX uitstoten. Deze diesel auto's worden aangeduid als Euro 6d voertuigen.

Diesel auto verbod in Duitsland

Rode streep door euro 4 diesel

Duitsland loopt voorop als het gaat om het weren van diesel auto's. Sinds 2019 zijn er ook een aantal snelwegen bijgekomen die vrij van bepaalde diesels moeten zijn.

De Euro 5 dieselauto’s die tot in de herfst van 2015 toegelaten zijn zullen het meeste last ondervinden om de contractuele uitstootwaarden te bereiken. Daarnaast dragen vooral Euro 4 diesels aan slechte uitstootwaarden bij.

Vele van deze modellen hebben later een deeltjesfilter gekregen om alsnog in aanmerking te komen voor de milieusticker, die Euro 5 diesels automatisch krijgen. Echter, er zitten meer obstakels aan te komen dan alleen de milieusticker. Voor Euro 4- en Euro 5 diesel auto’s zal de beslissende factor worden of de uitstootwaarden in de toekomst verbeterd kunnen worden.

De rijverboden die in Stuttgart door het regionaal administratief gerechtshof als rechtskrachtig beoordeeld zijn, zijn nog altijd niet definitief. Althans, niet in hun huidige vorm. Burgerprotesten hebben de implementatie van de verboden vertraagd.

Bang dat uw diesel niet wordt verkocht? Wij kopen hem zeker. Maak snel een afspraak voor gratis waardebepaling.

Ook wacht Duitsland nog op een definitief oordeel van de bondsregering. De huidige vervuiling van binnensteden door uitlaatgassen is afkomstig van een meerderheid van de auto’s die op dit moment toegelaten zijn voor de openbare weg. Daarom is een algemeen rijverbod niet verstandig.

In Duitsland woedt er al enige tijd een discussie over de zogenaamde “blauwe milieustickers”. Deze stickers zijn een aanvulling op het huidige milieuzone systeem. Dit zal gaan betekenen dat sommige gebieden voor de meeste dieselauto’s verboden zullen worden.

Alleen Euro 6 diesels mogen dan nog deze trajecten rijden. Dit dwingt fabrikanten van dieselauto’s om technische verbeteringen door te voeren zodat de voertuigen aan de lagere emissiestandaarden voldoen.

Fabrikanten voeren op dit moment al software-updates aan Euro 5 alsook aan Euro 6 diesels door. Voor veel Euro 4 diesels zal dit echter niet voldoen om onder de aangegeven uitstootwaarden te komen. Deze modellen lopen dus meer risico.

3. Dieselvoertuigen behouden grotendeels hun waarde

De gevolgen van al deze ontwikkelingen zien voelbaar op de markt. Loont het zich nog wel om een dieselauto te kopen en lukt het nog wel om een dieselauto verkocht te krijgen? Veel mensen maken zich zorgen.

Een Duits onderzoek onder autodealers toont aan dat 53% van alle kopers hun aankoop uitstellen. Het onderzoek illustreert ook bepaalde trends omtrent huidige dieselverkopen.

In het huidige zakelijke klimaat worden lagere prijzen geboden voor auto’s. 23% van de ondervraagden proberen tot een tiende van de aankoopprijs af te dingen, sommigen zelfs nog meer.

De onduidelijke perspectieven voor bepaalde diesels, in het bijzonder voor oudere Euro 4 diesels, zijn hier de voornaamste reden van. Op dit moment worden dan we minder diesels verkocht en gekocht, dit heeft nog niet tot een merkbaar waardeverlies voor diesels geleid.

Meer interesse voor alternatieve technologieën

De Duitse maatregelen hebben invloed op het aantal nieuw toegelaten dieselauto’s aldaar. Velen zijn bang dat dit een voorteken is voor prijsdalingen onder diesels.

Slechts 20% van de privékopers wil op dit moment per sé een dieselauto aanschaffen. Hier profiteren benzineauto’s van, maar ook elektrische auto’s, die elk jaar in populariteit blijven stijgen.

Dezelfde ontwikkeling kan worden gezien op de markt voor gebruikte auto’s; ook hier is de vraag naar elektrische auto’s toegenomen. Daarnaast zijn er ook enkele veranderingen geweest in het type tweedehandsauto’s dat aangeboden wordt.

Sinds het begin van 2015 worden tweedehands dieselauto’s 28 procent vaker aangeboden, terwijl het aantal aanbiedingen voor benzineauto’s slechts met 8% procent steeg. Ook hier zijn de uitwerkingen van debatten omtrent rijverboden en nieuwe milieustickers zichtbaar.

Deze consumentengedragingen – van zowel kopers als verkopers – lijken veroorzaakt door de huidige onzekerheden op de markt.

Het feit dat er tegenwoordig meer tweedehands dieselauto’s aangeboden worden, en dat er daardoor dus meer concurrentie is, hoeft nog niet te betekenen dat u bij de verkoop van uw auto minder succesvol zal zijn.

Verkoop uw diesel voordat deze niets meer waard is. Maak direct een afspraak via de taxatietool.

Minder vraag naar Duitse dieselauto’s

Laten we onze ogen nogmaals op Duitsland richten. Daar kunnen we zien dat de gemiddelde prijzen voor tweedehands dieselauto’s vrijwel onveranderd zijn gebleven gedurende de laatste drie jaar.

Er valt echter wel een kanttekening te plaatsen: de gemiddelde verkoopprijs van benzineauto’s heeft zich sinds afgelopen zomer ietwat beter ontwikkeld dan de prijzen voor dieselauto’s. Het kan dus gesteld worden dat dieselauto’s op dit moment nog geen prijsverval ondergaan, maar wel minder gevraagd zijn.

Het is echter niet de eerste keer dat de populariteit van diesels zo op en neer gaat. Tussen 2008 en 2010 werd het einde van de diesel ook al eens voorpeld.

Toendertijd waren rijverboden en de zogenaamde wrakpremie de onderliggende redenen voor de boom van benzine- en hybrideauto’s die veel diesels vervingen.

Toch herstelde de diesel zich volledig. In principe klopt het dat verkopers op dit moment meer moeite hebben om hun auto’s te verkopen. Dit ligt echter minder aan waardeverlies en meer aan de geringere vraag naar dieselvoertuigen.

Dieselauto voor een eerlijke prijs verkopen bij wijkopenautos.be

Met de ontwikkelingen binnen België in het achterhoofd is het voor de eigenaars van dieselauto’s belangrijk of ze hun dieselauto nog voor een eerlijke prijs kunnen verkopen.

Het valt namelijk nog altijd te bezien of er geen verdere maatregelen getroffen worden om de uitstoot van dieselauto’s op de straten te beperken, en of dit als een geschikte oplossing voor de lange termijn gezien wordt.

wijkopenautos.be is er voor de verkoop van alle jonge of oude auto's, auto's op diesel en benzine en kapotte of afgekeurde modellen. Bijna elke auto kopen wij dezelfde dag nog.

Vooral nu is de autokoopservice van wijkopenautos.be – onze service dekt heel Europa – een uitstekende optie om uw diesel auto tegen een goede prijs te verkopen. Wij slagen erin om voor stabiele prijzen te verkopen in elk deel van het land.

Het aankoopbeleid van wijkopenautos.be is op een drie-staps-model voor de verkoop van auto’s gebaseerd:

 • Laat de geschatte waarde online berekenen.
 • Maak een afspraak in een van de filialen.
 • Verkoop uw auto na initiële taxatie voor een faire prijs.

Maak vandaag nog een afspraak als u uw diesel wilt verkopen. Wij verwelkomen u binnen 24 uur bij ons in de vestiging!